CZWARTEK

punktualnie 21.00

 

 

Intencje na krucjatę proszę przesyłać na nr telefonu Sylwka Różyckiego

501-517-672

 

 - tylko trzy kroki do celu -

 

KROK 1

"odczytaj intencje tygodnia "

 

1. "Módlmy się o jak najszybsze zakończenie plagi koronawirusa, za nasze rodziny i bliskich"

2.  "Módlmy się o powrót do zdrowia Helenki i za wszystkie dzieci z domu pani Heleny w Bogdanowie (Białoruś) o opiekę i potrzebne łaski" -  intencja stała Krucjaty M-R

3."Módlmy się za Michała o powrót do zdrowia" - Sylwek i Rychu

4.

5.   

 

 

KROK 2

"chwyć różaniec"

 

KROK 3

"otwórz właściwe rozważania motocyklisty"

w lipcu odmawiamy Tajemnice Bolesne

      

 

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.
I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego;
który się począł z Ducha Świętego;
narodził się z Maryi Panny;
umęczon pod pontskim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion;
zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał;
wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego;
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego;
święty Kościół powszechny, Świętych obcowanie;
grzechów odpuszczenie;
ciała zmartwychwstanie;
żywot wieczny. Amen.

 

Modlitwa Pańska

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,

święć się imię Twoje,

przyjdź królestwo Twoje,

bądź wola Twoja,

jako w niebie, tak i na ziemi.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.

I nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode złego. Amen

 

Pozdrowienie Anielskie

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
błogosławionaś Ty między niewiastami,
i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

 

Uwielbienie Trójcy Św.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

 

 "Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obłudnicy. Oni lubią w synagogach i na rogach ulic wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Zaprawdę, powiadam wam: otrzymali już swoją nagrodę. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca twego, który jest w ukryciu. A Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odda tobie. Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo1 będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich! Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie: 'Ojcze nasz, który jesteś w niebie, niech się święci imię Twoje! Niech przyjdzie królestwo Twoje; niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i przebacz nam nasze winy, jak i my przebaczamy tym, którzy przeciw nam zawinili; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zachowaj od złego!' Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień"
Mt 6, 5-15.

 

Tajemnice Radosne:

styczeń

maj

wrzesień

 


Tajemnice Światła:

luty

czerwiec

październik

 

 

Tajemnice Bolesne:

marzec

lipiec

 listopad

 

 

Tajemnice Chwalebne:
kwiecień

sierpień

grudzień

 

 

 

 Twój komentarz jest dla mnie ważny !

{jcomments on}